Komentář Romana Paška k prosincovému zastupitelstvu v Třebíči

Komentář Romana Paška k prosincovému zastupitelstvu v Třebíči

Třebíč, 16. prosince 2020 - Na posledním třebíčském zastupitelstvu roku 2020 proběhla změna obsazení třebíčského zastupitelstva a rady města. Na svoji funkci rezignovala členka sdružení Břehy, dosavadní neuvolněná radní, praktická lékařka Svatava Křížová, kterou nahradila botanička a členka Strany zelených Hana Houzarová. Zastupitelstvo se také zabývalo žádostí spolku Míša & Míša o dar 10.000 Kč, který město Třebíč nabídlo všem podnikatelům ve městě zasaženým koronakrizí.

Pro mě to byl nakonec velmi problematický bod. Samotný dar pro organizaci tohoto typu (Míša & Míša pomáhá handicapovaným lidem začlenit se do společnosti) mi smysl dává, ne ale z účelově určených prostředků pro podnikatele ve městě. Navíc v diskusi padl protinávrh od uskupení Třebíč občanům!, který namísto původních 10 000 Kč požadoval pro spolek najednou 40 000 Kč. Při hlasování o protinávrhu jsem nehlasoval, podpořil jsem původní návrh ve výši 10 tisíc, který byl nakonec schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Věřím, že za protinávrhem stál dobrý úmysl a mrzí mě, že se projednání tohoto bodu tolik vyhrotilo. Jako velmi nevhodná mi přišla zejména ta část diskuse, kdy byl spolek přirovnáván k podnikatelům, a byli jsme přesvědčováni o tom, že proto nemají právo na vyšší výši daru než ostatní podnikatelé podnikající v Třebíči. Nezisková organizace pomáhající handicapovaným opravdu není to stejné jako podnikatel v gastronomii nebo IT. Podporu si obzvláště v této době jistě zaslouží, jen bychom měli v obdobných případech postupovat maximálně jednotně i s ohledem na rovný přístup ke všem žadatelům, těm současným i budoucím.

Jak jsem byl i já v minulosti na zastupitelstvu upozorňován, návrhy i protinávrhy je potřeba řádně odůvodnit a ostatní zastupitele s danou problematikou seznámit tak, aby ji pochopili včetně všech možných dopadů a důsledků. To se v případě vzneseného protinávrhu nestalo, proto jsem ho nemohl podpořit. Jsem ale rád, že prošla podpora v požadované výši 10 tisíc korun, byť budu do budoucna usilovat o to, aby účelové dary byly systémově zakotveny jak pro podnikatelské subjekty, tak neziskové organizace ve městě.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Hana Hajnová, 721 684 323, hana.hajnova@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články