Komentář - Třebíč schválila participativní rozpočet

Komentář - Třebíč schválila participativní rozpočet

Zastupitelstvo města Třebíče schválilo na svém zasedání dne 31. ledna 2019 pravidla participativního rozpočtu města Třebíče, na který v letošním roce alokovalo částku 3,5 mil Kč. Realizovat by se měly projekty, které budou sloužit obyvatelům města Třebíče a přispějí ke zkvalitnění veřejného prostoru. Pro podávané projekty je stanovena jak minimální (100.000 Kč) tak maximální (1 mil Kč) možná výše nákladů. Rok 2019 je zkušebním rokem, kdy bude moci veřejnost hlasovat do konce března o vítězných projektech, které by se měly začít realizovat již od května letošního roku.

Pirátští zastupitelé předložený návrh rádi podpořili, nicméně by pro příští roky rádi upravili některá ustanovení tak, aby se mohlo zapojit co nejvíce třebíčských občanů s minimem omezení.

„Rádi bychom především zrušili hranici minimální částky za projekt. Chápeme, že participativní rozpočet je nastaven hlavně pro realizaci investičních projektů, ale i zkušenost z jiných měst ukazuje, že je důležité nechat otevřenou příležitost i pro menší, třeba i neinvestiční akce, které mohou výrazně zvýšit občanskou angažovanost. Také bychom ještě rádi otevřeli diskusi o možnosti, kdy by jeden člověk mohl předložit více návrhů a stejně tak, aby občané mohli podpořit více než jeden projekt.“ upřesnil Roman Pašek, třebíčský zastupitel za Piráty.

Po vzoru brněnského participativního rozpočtu “Dáme na Vás” by Piráti také neradi podceňovali medializaci celého projektu, která je zcela klíčová pro dostatečnou míru zapojení občanů. Kromě běžných informačních kanálů by město mělo zauvažovat i o prezentaci rozpočtu ve veřejném prostoru v různých částech města.


Odkazy

Návrh usnesení

Kontakty pro média:

Hana Hajnová, 721 684 323, hana.hajnova@pirati.cz

Roman Pašek, 734 507 329, roman.pasek@pirati.cz


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články