Komentář ke stěhování Domova pro seniory U Panských v Havlíčkově Brodě

Komentář ke stěhování Domova pro seniory U Panských v Havlíčkově Brodě

Na přelomu léta a podzimu se v Havlíčkově Brodě hodně diskutovalo rozhodnutí Kraje Vysočina zrušit domov pro seniory U Panských, respektive přestěhovat jeho klienty a personál do nově vybudovaného krajského domova u nemocnice na ulici Husova. Ten je již k 1. 11. oficiálně přestěhován. Protože se objevila řada protichůdných informací, rozhodl jsem se celou věc osobně prověřit a navštívil jsem v této záležitosti jak paní ředitelku DpS U Panských paní Hlaváčkovou, tak pana náměstka Fraňka, který má na kraji v gesci oblast sociálních věcí.

Předně se nepotvrdila informace, že se v posledních letech do stávajícího objektu investovaly velké částky v řádu desítek milionů korun a přesun do jiných prostor je ekonomicky nevýhodný. Cca před třinácti lety došlo k rekonstrukci půdních prostor (nový krov, střecha a nové pokoje) za 6 milionů korun, pak se dělal repas výtahu za několik set tisíc a předělala se kuchyň. Ta se ale v současné době stejně již nevyužívá, protože kapacitně nedostačuje, a jídla se berou z nemocnice. Navíc na základě odborného posudku vyplynulo, že aby DpS U Panských mohl nadále fungovat, muselo by dojít ke snížení počtu klientů (ze stávajících 43 na cca 20).

Kraj chce do budovy U Panských přesunout pedagogicko-psychologickou poradnu a speciální pedagogické centrum, které aktuálně fungují ve dvou různých objektech ve městě a jejich umístění do jednoho přinese kraji administrativní úlevu (budova tak přejde ze správy odboru pro sociální věci na školský odbor). Pro klienty pedagogické poradny to bude ale docela „z ruky“, protože budova U Panských se nachází až na okraji města.

Stávající klienty a personál přesune kraj do nového DpS u nemocnice, kde budou mít klienti lepší komfort v podobě 1-2 lůžkových pokojů namísto stávajících dvou až šestilůžkových. Velkou výhodu spatřuji také v tom, že nový domov pro seniory získá v mnohem kratším čase zaškolený a zkušený personál. I přes všechny výhody je nicméně třeba zmínit, že míst v domovech pro seniory je aktuálně málo a dle mého názoru mohl kraj s úplným uzavřením domova U Panských počkat alespoň do doby, než se postaví nové kapacity např. v Chotěboři nebo Břevnici.

Slavnostní otevření nového Domova pro seniory Husova proběhne 2. prosince, kdy si bude moci i veřejnost prostory prohlédnout.

Počty lůžek na 1 000 obyvatel v okresech a okresních městech na Vysočině:

Počty lůžek v DS a DZR na Vysočině


Související odkazy:

Profil Jan Kerber


Kontakt pro média:

Hana Hajnová, 721 684 323, hana.hajnova@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články