Bude teď důležité intenzivněji komunikovat s opozičními zastupitelskými kluby, říkají po “koaliční krizi” pirátští zastupitelé v Jihlavě

Bude teď důležité intenzivněji komunikovat s opozičními zastupitelskými kluby, říkají po “koaliční krizi” pirátští zastupitelé v Jihlavě

Jihlava, 7. srpna 2019 - Asi jste zaznamenali, že v posledním měsíci a půl “žila” jihlavská radnice kauzou ohledně vypovězení smlouvy advokátní kanceláři, která zastupovala Jihlavu v letitém sporu se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK). Kvůli výměně advokátní kanceláře rezignoval k 30. června náměstek za KDU-ČSL Jaromír Kalina, který byl pověřen vedením tohoto sporu. Vyvolalo to spoustu emocí a reakcí jak na straně jihlavské koalice, tak i opozice. Shrnutí celé situace a svůj pohled na věc přináší ve dvoj-rozhovoru pirátští zastupitelé z koaličního uskupení ŽiJ! Eva Nováková a Vojtěch Prchal.

Připomeňme si, co stálo na samotném začátku celé této kauzy? Byla to ona dnes již mediálně pověstná oslava na Bílém Kameni v polovině června u ředitele JVAK, které se účastnil advokát Šianský bez vědomí jednatele advokátní kanceláře pana Ondruše?

EN: Toto téma je v Jihlavě výbušné už několik let. Určuje do velké míry i atmosféru na magistrátu, v politických jednáních i ve společnosti. Část veřejnosti má na spor jasný názor, často vyhraněný, pro druhou je natolik složitý, že se mu raději nesnaží ani porozumět. Přiznávám, že ještě před rokem jsem patřila k té druhé skupině, nicméně se vstupem do politiky jsem si začala uvědomovat, jak klíčový je tento spor pro celé město. Podle mě není možné určit nějaký konkrétní mezník, ale pokud mluvíme o současné krizi, je jím pro mě tebou zmiňovaná oslava a fakt, že k důležitým rozhodnutím docházelo v zákulisí a nikoliv na půdě magistrátu v rámci oficiálních jednání.

VP: Ano, celá kauza je velmi komplexní, složitá, trvá již několik let a vystřídalo se během jejího vypořádávání několik vedení města. Současné vedení chce celou tuto situaci dořešit s péčí řádného hospodáře a klade jí vysokou prioritu. Během práce vedení města se ale začaly objevovat problémy, které nebylo možné přehlížet. Jedním z nich byla i tebou zmíněná oslava, dále ale také třeba historická a současná spolupráce s právní společnosti, která město ve sporu zastupuje. Vedení města po všech zjištěných skutečnostech ztratilo důvěru v nestrannost rozhodovacích procesů probíhajících na úrovni město - advokát. Vše vyústilo v rozhodnutí o ukončení spolupráce s právní kanceláří, na což Jaromír Kalina reagoval rezignací na svůj post náměstka.

Po rezignaci náměstka Kaliny se rozběhla koaliční vyjednávání o podmínkách setrvání KDU-ČSL v koalici. Jaké podmínky to byly a jak vyjednávání probíhala?

EN: Obě strany sporu, tedy KDU-ČSL a zbylá politická uskupení v koalici, se v rámci jednání snažily dojít k vzájemnému kompromisu, za jakého by spolupráce při vedení města dávala všem smysl. Ze začátku byly samozřejmě představeny ideální podmínky, které se ne vždy potkávaly. Ač byla jednání chvílemi vyhrocená a shoda se zdála být v nedohlednu, na poslední schůzce jen pár dní před mimořádným zastupitelstvem jsem měla pocit, že vůle pokračovat je silnější. To ostatně potvrdili i stávající členové koalice za KDU-ČSL, podle kterých byly jejich podmínky splněny.

VP: Celá situace přišla jako blesk z čistého nebe, a to nejen pro vedení města, ale také pro celé uskupení KDU-ČSL, které bylo nuceno na ni také nějak reagovat. Kompletní tisková zpráva po prvním jednání je k dispozici zde. Z mého pohledu se jednalo především o body týkající se postu pana Kaliny, jeho návratu a kompetencí ve vztahu ke kauze “VODA”. Jednání však byla ukončena reakcí Jaromíra Kaliny těsně před mimořádným zastupitelstvem v podobě rezignace na členství v koalici, která byla aktem jeho samotného a pravděpodobně ji předem nekonzultoval ani s dalšími zástupci své strany.

Celou situaci navíc zkomplikovala i snaha opozice o intenzivnější vstoupení do řešení této kauzy, když se jí podařilo svolat na 29. 7. mimořádné zastupitelstvo. Jak jste toto vnímali? A co říkáte na výtky opozice směrem k netransparentnosti celého procesu?

VP: Každý zastupitel má právo svolat mimořádné zasedání, sežene-li k tomu podporu alespoň třetiny zastupitelů. Zastupitelský klub ANO se rozhodl tohoto práva využít a já osobně to špatně nevnímám - koneckonců je to i součástí role opozičních zastupitelů. To, co mi ale vadí, je jejich nekonstruktivní přístup, ohýbání argumentů a snaha o medializaci za každou cenu a přes ne vždy seriózní média. Co se týče transparentnosti, je pravda že výsledný pracovní seminář nebyl veřejnosti přístupný. To má ale své důvody - především ten, že je celý spor o desítky milionů otevřený a informací, které zde byly prezentovány, by mohla využít protistrana. Vyústění situace vnímám jako preventivní opatření a jsem přesvědčený o tom, že se všechny důležité informace k veřejnosti včas dostanou.

EN: Snahám opozice rozumím, i když osobně bych volila jiný přístup. Některá mediální vyjádření vedla ke zbytečné skandalizaci a obavám z dalšího vývoje. Já ale věřím, že díky zapojení nové advokátní kanceláře dojdeme během pár měsíců k větší kontrole města nad vedením soudního sporu, která je nutným předpokladem vyšší transparentnosti. Jsem ráda, že během pracovního semináře, který následoval po mimořádném zastupitelstvu, došlo k objasnění řady sporných bodů a doufám, že opozice koalici v dalším řešení celé situace podpoří. Osobně bych uvítala, kdyby jednání bylo veřejné, nicméně rozumím tomu, že v současném nastavení by některé důležité informace vzhledem k probíhajícímu soudnímu sporu nemohly vůbec veřejně zaznít.

Jak to teď bude na jihlavské radnici fungovat? Jaromír Kalina z koalice odešel, nicméně nadále zůstává v zastupitelstvu, spor se SVAKem přebere nová advokátní kancelář, koalice se bude muset dohodnout, kdo bude nově pověřen vedením sporu, co dál?

EN: Koalice má stále většinu devatenácti hlasů (zbylí dva zastupitelé za KDU-ČSL zůstávají). Bude teď důležité intenzivněji komunikovat s opozičními zastupitelskými kluby a pro zásadní rozhodnutí hledat podporu i v jejich řadách. To by ve výsledku mohlo přispět k užší spolupráci a kultivaci celé politické scény. Výsledkem jednání je také to, že k uceleným informacím týkajícím se soudního sporu bude mít přístup širší skupina lidí, právě proto, aby se zamezilo jejich kumulaci v rukou jednoho člověka.

VP: Nová advokátní kancelář dává dohromady dokumentaci, probíhá shromažďování veškerých dat tak, aby město mělo větší kontrolu nad vedením sporu. Kdo z vedení konkrétně to bude, ještě není definitivně rozhodnuto. Co bude dál je samozřejmě zajímavá otázka. Co se týče koalice, tak ta bude dále fungovat, protože má stále většinu. Samotného mě zajímá, jak se k této situaci postaví regionální výbor KDU-ČSL a zda to ještě bude mít na fungování koalice vliv. Necháme se překvapit, ale dle mého soudu budeme pokračovat v aktuálním koaličním složení.


Kontakt pro média

Hana Hajnová, hana.hajnova@pirati.cz, 721 684 323


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články