S novou tváří nové jméno - Jihlava hledá název pro revitalizované náměstí před Dělnickým domem

30. 08. 2020
S novou tváří nové jméno - Jihlava hledá název pro revitalizované náměstí před Dělnickým domem

Jihlava, 28. srpna 2020 - Prostranství před Dělnickým domem v budoucnu získá novou podobu. Mělo by se opět stát náměstím a reprezentativním prostorem s kulturním a společenským charakterem a hlavně bezpečným místem pro cesty dětí do školy.

Útvar městského architekta v současné době připravuje zadání architektonické soutěže pro revitalizaci prostranství, do jejíž přípravy bude zapojena i veřejnost. Veřejné plánovací setkání proběhne 5. října od 17:00 v Dělnickém domě. S novou tváří získá náměstí, které je dnes jen rozšířením Žižkovy ulice, také nový název. I na jeho hledání se bude podílet veřejnost.

Prostranství vymezené ulicemi Seifertova, Žižkova, Fibichova a částečně Hradební, kterému dominuje budova Dělnického domu, čeká revitalizace, díky které získá zpět svůj charakter náměstí. „Protože tudy denně chodí stovky dětí do ZŠ Seifertova, náměstí bude přizpůsobeno také pro jejich pohodlnou a bezpečnou cestu do školy a ze školy,“ uvedl náměstek primátorky Vít Zeman. Město Jihlava podle jeho slov připravuje architektonickou soutěž, která bude vyhlášena na podzim 2020 a poběží do jara 2021. Následně autor vítězného návrhu zpracuje kompletní projektovou dokumentaci připravenou pro postupnou realizaci. Cílem revitalizace je podle náměstka Zemana posílit společenský a kulturní charakter náměstí a proměnit ho na pobytový prostor.

Dnes toto veřejné prostranství slouží především jako parkoviště. Chybí prostor pro posezení, příjemná zahrádka restaurace i stín stromů. V minulosti náměstí neslo jméno sv. Jana a tvořilo předprostor Brány Matky Boží, sbíhaly se na něm cesty od Pelhřimova a Telče. Má tedy od samého počátku i dopravní charakter, dlouho byl však dopravní prostor sdílený. Při poslední úpravě za minulého režimu bylo náměstí upraveno pro potřeby automobilové dopravy a pro pěší zbylo jen několik málo nesouvislých ploch. Dopravní význam Žižkovy ulice zůstane i do budoucna zásadní, výzvou pak bude zlepšit náměstí i pro pěší a zájmy všech skupin uživatelů vyvážit.

“Revitalizace náměstí je jedinečnou příležitostí k pojmenování významného veřejného prostranství v centru města. A protože právě připravujeme architektonickou soutěž, rádi bychom s novým pojmenováním pracovali už teď a promítli ho do zadání soutěže. Název i nová podoba mohou jít ruku v ruce, do obou diskuzí proto chceme zapojit veřejnost a docílit toho, aby výsledný návrh vycházel i z potřeb a představ všech kteří náměstí užívají, ať už přes něj chodí do školy, do tanečních či na něm bydlí a pracují. V soutěži pak budeme pracovat s podněty k náměstí i s novým jménem,” říká Tereza Kafková z Útvaru městského architekta.

Jihlava je rodu ženského

Z úvodní schůzky se zástupci historiků, památkářů, odborníků na veřejný prostor a politiků vzešla idea pojmenovat náměstí po významné jihlavské osobnosti, ideálně po ženě. „Shodli jsme se na tom, že bychom rádi vnesli do veřejného prostoru více žen. Aktuálně máme v Jihlavě po ženách pojmenovány čtyři[1] ulice (s ulicí Matky Boží pět). I v Jihlavě se přitom narodily nebo žily ženy, které se podílely na kulturním, politickém a společenském životě města a nějakým způsobem jej ovlivnily. Máme tu lékařky, malířky, političky nebo spisovatelky. Chceme představit jejich příběhy a vrátit je do historické paměti našeho města a jeho občanů,“ vysvětluje záměr jedna z jeho iniciátorek, zastupitelka Eva Nováková (Žijeme Jihlavou! – Piráti).

Název by měl vycházet nejen z místní historie, ale i současnosti místní komunity: „Vzhledem k tomu, že nové pojmenování s sebou nese i administrativní náležitosti, jako je změna adresy, přijde nám fér zapojit do celého procesu zejména místní občany. Chceme, aby se se svou novou adresou ztotožnili a byli na ni hrdí,“ dodává Nováková.

Při hledání názvu chce město oslovit širokou i odbornou veřejnost a aktuálně prostřednictvím veřejné výzvy sbírají tipy na zajímavé osobnosti. „Znáte ženu s příběhem vnitřní síly a odvahy, která je v něčem jedinečná, o něco se zasadila a nemělo by se na ni zapomenout? Dejte nám vědět! Užší výběr bude prezentován na zářijovém veřejném projednání zadání architektonické soutěže. S názvem budeme dále pracovat jak při samotné architektonické soutěži, tak při dalších aktivitách zaměřených na veřejnost,“ upřesňuje výzvu směrem k veřejnosti náměstek primátorky Vít Zeman.

Své tipy na možné názvy můžete posílat na e-mailovou adresu eva.novakova@jihlava-city.cz nebo je zanechat ve sběrném boxu umístěném ve vstupní hale jihlavského magistrátu.


VIDEO: Náměstí před Dělnickým domem se bude revitalizovat a hledá nové jméno!

ZDROJ: Tisková zpráva města Jihlavy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články