Jak zasáhne koronavirus do rozpočtu Havlíčkova Brodu?

Jak zasáhne koronavirus do rozpočtu Havlíčkova Brodu?

Havlíčkův Brod, 11. června 2020 - 26. května se na havlíčkobrodské radnici konal Finanční výbor zastupitelstva města, který měl na programu mimo jiné bod o předpovědích vývoje daňových příjmů na roky 2020 a 2021 v souvislosti s dopady nákazy COVID 19. Kromě mediálně známé spoluúčasti měst či obcí na kompenzačním bonusu pro podnikatele, se můžeme obávat i poklesu samotných sdílených daní.

Již dubnové negativní signály ohledně výpadku sdílených daňových příjmů byly znamením, že vývoj těchto příjmů, které jsou ze zákona rozdělovány krajům, městům i obcím, bude i díky vládním koronavirovým opatřením mnohem nižší než odhadované příjmy. Je proto nutné zareagovat na tuto skutečnost včas a této situaci se přizpůsobit také na výdajové straně.

A jaké jsou předpovědi daňových příjmů na další měsíce? Ministerstvo financí (MFČR) v návaznosti na zákonná opatření nově změnilo odhad příjmů přerozdělovaných do rozpočtů obcí. Schválený vyrovnaný rozpočet města Havlíčkův Brod na rok 2020 původně počítal s příjmy i výdaji 623 milionů Kč, předpokládal inkasovat na sdílených daních celkem 367,5 milionů Kč. Upravená predikce MFČR předpokládá inkasovat 333,9 milionů Kč (- 33,6 milionů Kč tj. – 9,1 %). Odhad poradenské firmy City Finance však dává tušit, že vývoj může být ještě horší, neboť počítá s poklesem sdílených daní až o 25 % (což by pro nás znamenalo příjmovou ztrátu kolem 90 milionů korun).

V době, kdy jsem psal tento článek, mně přišly další zpřesňující informace a „nejnovější čísla“ od vedoucího našeho ekonomického odboru. Tato statistika vypadá ještě hůř, než pokles o avizovaných 25 %. Plnění je hluboko pod upraveným rozpočtem a proti skutečnosti stejného období 2019 jsme v roce 2020 inkasovali o 28,4 milionů Kč méně.

Vedle plnění ze sdílených daní jsou výpadky i na jiných druzích příjmů – správní poplatky, místní poplatky (odložená splatnost), příjmy z parkovného. Příjmy jsou proti původnímu schválenému rozpočtu mínus skoro 30 %, proti skutečným loňským příjmům mínus 18 %. Celkové očekávané výdaje související přímo s koronavirem činí zatím 4 miliony korun. Sečteno a podtrženo, k dnešku činí výpadek příjmů cca 32,4 milionů korun.

Město Havlíčkův Brod již na svém dubnovém zastupitelstvu odsouhlasilo rozpočtovou úpravu, tedy změnu rozpočtu na deficitní v maximální výši 20 mil. Kč. Výpadek příjmů je zatím částečně pokryt odvodem nevyužitých odpisů z Fondu Technických služeb (12,6 milionů Kč) a snížením rozpisu běžných a kapitálových výdajů v celkovém objemu 20,8 milionů korun.

Úpravu výdajové stránky rozpočtu bude projednávat červnové zastupitelstvo města. Je nutné zmínit, že zde bude potřeba spolupráce se správci jednotlivých kapitol a příspěvkových organizací. Jejich ochota k úsporám je (celkem logicky) malá. Pro ilustraci z rozpočtovaných 170 milionů Kč se zatím „našlo“ 850 tisíc Kč úspor, tj. 0, 5 %.

Vzhledem k neustále se měnícím odhadům budoucích příjmů jsou města ve velmi složité finanční situaci a musí být připravena hledat možnosti provozních i investičních úspor. U investic je reálnou variantou jejich odložení na pozdější období. Přesto je již množství zahájených investic či spolufinancování dotačních akcí, kde toto odložení není možné. Není ani možné odložit nezbytné mandatorní výdaje (zabezpečení provozu města a příspěvkových organizací) vyplývající ze zákona a smluvních povinností. Proto je nezbytné situaci měst a obcí řešit co nejdříve na vládní úrovni.

V úterý schválený příspěvek pro obce ve výši 1.200 korun na obyvatele jako kompenzace za nižší příjmy z daní pokryje jen část předpokládaného výpadku příjmů. Určitě bychom ocenili i nástroje, které by aktivně podpořili ekonomiku a ochotu domácností více utrácet, aby se dařilo křivku daňových příjmů zvednout i touto cestou.

Jiří Wiche, jiri.wiche@pirati.cz, člen Finančního výboru města Havlíčkův Brod


Kontakt pro média

Jiří Svoboda, jiri.svoboda.hb@pirati.cz, 724 235 840

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články