Komentář k odložení výběru lokality pro úložiště jaderného odpadu

Komentář k odložení výběru lokality pro úložiště jaderného odpadu

Ve středu 30. ledna rozhodla Rada SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů) o odložení rozhodnutí o snížení počtu míst pro hlubinné úložiště jaderného odpadu. Mělo se jednat o zúžení vybraných lokalit z devíti na čtyři. Toto rozhodnutí podmínila Rada SÚRAO dokončením geofyzikálních výzkumů v širším okolí vytipovaných lokalit.

Na Vysočině se to týká hned čtyřech oblastí: Hrádek u Dolní Cerekve, Horka u Budišova, Kraví hora u Stříteže a Na Skalním u Jaroměřic nad Rokytnou.

I když energii z jádra využíváme všichni, je zřejmé, že ne každý by stál o úložiště radioaktivního odpadu ve svém okolí. Je proto pro SÚRAO výzvou zlepšit svou komunikaci směrem k občanům dotčených obcí a zapracovat na větší transparentnosti celého procesu.

Pokud jde o samotnou potřebu budování hlubinného úložiště, tvrdíme, že je nutné se oprostit od tohoto konzervativního přístupu a vzít v úvahu i další možný technologický rozvoj. Za 40 let, kdy by se mělo ukládání odpadu přesunout pod zemský povrch, se může objevit efektivnější způsob zpracování či ukládání vyhořelého paliva. V tuto chvíli je však zřejmě nutné připravit si tuto “pojistku” pro případ, že skutečně nebude jiné možné využití odpadu. Preferujeme nicméně, aby se například přepracoval koncept nakládání s radioaktivními odpady tak, aby na vyhořelé jaderné palivo nebylo nahlíženo jako na odpad, ale co nejdéle jako na znovu využitelnou surovinu.


Související odkazy:

Rozhodnutí SÚRAO

Seznam aktuálně zvažovaných lokalit


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články