Testování Housing first bude v Jihlavě spuštěno na začátku října

13. 09. 2019
Testování Housing first bude v Jihlavě spuštěno na začátku října

Jihlava, 12. září 2019 - Jihlava získala podporu ze strukturálních fondů EU, a to s výborným hodnocením. Hodnotící komise Ministerstva práce a sociálních věcí vybrala projekt Bydlení především – testování konceptu Housing first v Jihlavě k finanční podpoře. Porota navíc ocenila zpracování a přípravu jihlavského projektu, který prošel s výborným hodnocením 88 procent. Projekt bude spuštěn 1. října 2019 a město při něm bude spolupracovat s Oblastní charitou Jihlava.

„Město projektu poskytne ze svého fondu 12 bytů a bude projekt koordinovat s odbornou podporou Platformy pro sociální bydlení a ministerstva. Pracovníci oblastní charity se postarají o zajištění terénní práce a podpory zabydlených rodin,“ uvedl uvolněný radní pro sociální oblast Daniel Škarka.

Celkový rozpočet projektu dosahuje výše čtyř milionů korun, město však hradí pouze pět procent, tedy přibližně 200 tisíc korun, zbylá částka bude hrazena formou dotace z Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt Bydlení především – testování Housing first v Jihlavě bude mít dvě fáze – přípravnou a realizační. „Během letošního podzimu bude zmapována cílová skupina domácností v bytové nouzi, poté se spustí realizační fáze, v níž bude 12 domácností zabydleno do městských bytů a bude jim poskytnuta podpora, aby si bydlení udržely,“ přiblížil Daniel Škarka.

Vyhodnocení projektu proběhne po dvou letech, a to za spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí a Platformy pro sociální bydlení. „Pokud bude vyhodnocení kladné, bude přístup Housing first zařazen do systému sociálního bydlení jako jedna z forem podpory rodinám v bytové nouzi v Jihlavě,“ doplnil uvolněný radní.

Na přípravě projektu spolupracovala i pirátská zastupitelka Eva Nováková: “Projekt vnímám jako důležitý první krok k tomu, abychom se naučili řešit bytovou nouzi v našem městě. Jako vedoucí terénní sociální služby jsem se denně setkávala s lidmi bez přístřeší, rodinami na ubytovnách, v prostorově i zdravotně nevyhovujících bytech, navíc často předražených a bez běžné nájemní smlouvy. Nechybělo ani vyhrožování nebo násilí ze strany majitelů. Jihlava má možnosti, jak bytovou nouzi ukončit. Základem je právě koordinovaný postup vedení města, odboru sociálních věcí a neziskových organizací poskytujících terénní sociální práci zabydleným domácnostem, který bude díky projektu nastaven.”

Housing first je přístup zaměřený na podporu nejvíce ohrožených domácností v bytové nouzi. Je založen na poskytnutí bydlení a intenzivní podpoře zabydlených domácností.


Související odkazy:

Oficiální tisková zpráva

Profil Eva Nováková


Kontakt pro média:

Hana Hajnová, 721 684 323, hana.hajnova@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články