Komentář - Postřehy ze 4. zasedání zastupitelstva města

Komentář - Postřehy ze 4. zasedání zastupitelstva města

V pondělí 11. února se uskutečnilo již čtvrté jednání zastupitelstva města Havlíčkův Brod. Jak už jsem naznačil v rozhovoru pro Pirátskou stranu Vysočina cca před měsícem, zastupitelstvo schválilo záměr darovat pozemek vedle nemocnice pro plánovanou výstavbu hospice Mezi stromy. Pozemek bude převeden smlouvou o smlouvě budoucí tak, aby k samotnému převodu došlo až v okamžiku dokončení hospice. Nicméně teď mohou zástupci spolku začít zařizovat potřebné oficiality včetně stanoviska Kraje, který se k záměru ještě nevyjádřil.

Velmi dobře postupuje stavba nové krajské knihovny a jsem rád, že zastupitelstvo již teď otevřelo diskusi, co se stane s budovou té stávající. Dále se schválila demolice starého statku na Masarykově ulici, který město nedávno koupilo, a bude se zde upravovat křižovatka a vjezd na nové parkoviště. To vznikne na tzv. cirkus place pod hřbitovem sv. Vojtěcha, zatím provizorně, a pokud vše bude dobře fungovat tak natrvalo.

Já momentálně usiluji o to, aby přenosy ze zastupitelstva byly opět ukládány jako záznamy a občané je tak mohli shlédnout kdykoliv. Zatím jsem tuto otázku neformálně projednal se starostou a tajemníkem, kteří jsou tomu také nakloněni, a předběžně jsme se shodli, že konkrétní návrh bychom podali na příští (dubnové) zastupitelstvo. Můj další záměr zpřístupnit veřejnosti i jednání Kontrolního výboru je trochu komplikovanější stran ochrany osobních údajů a musím ho proto ještě důkladně prověřit.

Zastupitelstvo také souhlasilo se stanoviskem kulturního výboru, který upozornil na velmi nízkou kvalitu každoročně pořádaných vánočních trhů, a pověřilo radu města, aby situaci vyhodnotila a případně změnila provozovatele těchto trhů. Odročena byla otázka vybudování průmyslové zóny Herlify-Termesivy u budoucího sjezdu z nového obchvatu města. Kolem té však bude v následných týdnech a měsících ještě hodně diskusí - na stole je otázka potřebnosti tak velkého prostoru v těchto místech, jaké jsou rezervní kapacity současných průmyslových ploch kolem města atd. Samozřejmě včetně debat s veřejností. Bohužel neřešitelná se zdá situace kolem lyžařského areálu Vysoká, který letos vůbec nezahájil provoz. Soukromý majitel, který vlastní část pozemku pod chatou a vlekem, ho chce spolku pronajímat za likvidační nájemné, ale to je na dlouhou debatu. Stejný člověk vede řadu let s městem spor o vyvlastnění jeho pozemku v trase budoucího obchvatu. Jeho cílem pravděpodobně není vydělat, ale blokovat veřejný zájem. To se bohužel u nás s dobrými právníky stále některým lidem daří dělat. Ironií je, že po letech mohl areál fungovat více jak pár týdnů, namísto toho se ani nerozjel…


Fotografie zdroj

Autor: Wylliama, Wikimedia Commons

Kontakty pro média:

Hana Hajnová, 721 684 323, hana.hajnova@pirati.cz


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články