Hajnová - Před Piráty na Vysočině nestojí problémy, ale výzvy

Hajnová - Před Piráty na Vysočině nestojí problémy, ale výzvy

Telč, 31. ledna 2020 – Letos nás čekají krajské volby, do kterých povede Piráty na Vysočině Hana Hajnová.

Proč a kdy ses rozhodla kandidovat na lídryni pirátské kandidátky do říjnových krajských voleb?

To rozhodnutí ve mně zrálo delší dobu. Krajská politika mi byla vždycky nejblíž, díky své profesi jsem se v posledních letech docela intenzivně zabývala problematikou regionálního rozvoje a tvorby konkrétních nástrojů podpory právě na krajské úrovni. Zhruba před rokem, když začal na Vysočině vznikat pirátský krajský programový tým, jsem viděla příležitost, že své zkušenosti mohu využít tímto směrem. Samotné rozhodnutí kandidovat na lídryni pak přišlo v létě loňského roku, kdy jsme si doma řekli, že to zvládneme.

Jak na tvé rozhodnutí reagovala rodina a přátelé?

Bez jejich podpory bych do toho nešla. Takže jsem opravdu ráda, že mohu říct, že rodina i přátelé zareagovali velmi pozitivně a fandí mi. Nejdůležitější pro mě bylo to prvotní rozhodnutí doma s manželem, protože máme dvě malé děti, se kterými to není vždycky úplně jednoduché, ale když mi řekl, ať do toho jdu, neváhala jsem. A ostatní se pak postupně přidávali a já jsem jim všem za tu podporu moc vděčná.

Jaké by dle tvého názoru měly být priority České pirátské strany ve volbách do krajského zastupitelstva?

V Kraji Vysočina vidím na prvním místě oblast životního prostředí a zlepšení nakládání s vodou v krajině, abychom se jednak dokázali vyrovnat s následky kůrovcové kalamity a zároveň zaváděli udržitelná opatření pro budoucí generace. Další prioritou by mělo být zdravotnictví, a to zejména otázka personální stabilizace nejen v krajských nemocnicích, ale i na malých obcích. A do třetice bych ještě zmínila dopravu, kdy bychom se měli soustředit na dostupnost i z těch vzdálenějších konců Vysočiny a zároveň si nenechat ujít (nebo spíš ujet) příležitost v podobě budování vysokorychlostní infrastruktury.

Co se ti vůbec vybaví, když se řekne Vysočina?

Domov. Krásná příroda. Renesance. Tradice. Les. Brambory.

Jaké jsou problémy našeho regionu?

Slovo problém nemám úplně ráda, mnohem raději vidím věci jako výzvy 😉 A tu největší v kraji Vysočina spatřuji v setrvalém poklesu obyvatel, kdy náš kraj v posledních letech přichází průměrně o 450 obyvatel ročně. Zejména mladí lidé, kteří odchází například na vysokou školu mimo kraj, se na Vysočinu vrací v mnohem menším počtu. Ale to je jen jedna součást komplexního trendu, který souvisí s dalšími oblastmi jako je i nízká rozmanitost pracovní nabídky, která zase souvisí s úzkou specializací kraje na strojírenský průmysl atd. Tou aktuálně nejviditelnější výzvou je pak samozřejmě přetrvávající sucho a jeho negativní projevy například v podobě kůrovcové kalamity.

Předběhneme trochu v čase. Tipneš si, kolik získáme mandátů?

Já nejsem úplně dobrý odhadce, ale již dříve jsem zmínila, že udělám maximum pro to, abychom na Vysočině získali alespoň 6 mandátů.

Koho si dokážeš představit jako koaličního partnera? A koho naopak ne?

Koaliční spolupráci si dokážu představit se stranami, které ctí zásady transparentnosti, participace občanů, potlačování klientelismu a předcházení konfliktu zájmů a se kterými dokážeme najít programovou shodu. Jako vyloučenou beru spolupráci s extremistickými stranami, které cíleně šíří nesnášenlivost mezi lidmi nebo které svými projevy ohrožují principy demokratického právního státu.


Odkazy

Hana Hajnová

Kontakt pro média

Jiří Svoboda, jiri.svoboda.HB@pirati.cz, 724 235 840

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články