Vysočinu bude v Evropském regionu Dunaj – Vltava zastupovat Hana Hajnová

10. 12. 2020
Vysočinu bude v Evropském regionu Dunaj – Vltava zastupovat Hana Hajnová

Jihlava, 8. prosince 2020 - V následujících čtyřech letech bude Kraj Vysočina v politickém Presidiu pracovního společenství Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) zastupovat náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová a případně radní kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Roman Fabeš.

Evropský region Dunaj-Vltava, který založilo sedm regionů na pomezí České republiky, Rakouska a Německa, funguje od roku 2012. Hlavními tématy řešenými regiony v rámci této platformy jsou aktuálně problematika Průmyslu 4.0, zdravotnictví a cestovní ruch.

Kraj Vysočina se bude v následujících letech aktivně angažovat při realizaci aktivit k tématu Průmysl 4.0, pro přípravu aktivit v oblasti cestovního ruchu a zdravotnictví poskytne své odborné kapacity. „Svou roli vidíme především v přeshraničním přenosu dobré praxe a zvyšování kvalifikace v souvislosti s digitalizací a konceptem Průmyslu 4.0 na úrovni střeních a vysokých škol ale i firem. Toto téma je pro kraj důležité také z pohledu naplňování Regionální inovační strategie a Krajské přílohy národní RIS3 pro období 2021+. Aktuální epidemiologická situace bohužel přeshraniční spolupráci nepřeje, ale i přesto je v běhu řada projektů, aktuálně např. projekt k provázání spolupráce VŠPJ a malých a středních firem z prostoru ERDV k využití technologie vybudované školou, tzv. virtuální fabriky k tématu Průmysl 4.0,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová.

Bližší informace o činnosti Evropského regionu Dunaj-Vltava a jeho aktivitách jsou k dispozici na webu www.evropskyregion.cz a facebookové stránce.


ZDROJ

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články