Vysočinu bude v Evropském regionu Dunaj – Vltava zastupovat Hana Hajnová

10. 12. 2020
Vysočinu bude v Evropském regionu Dunaj – Vltava zastupovat Hana Hajnová

Jihlava, 8. prosince 2020 - V následujících čtyřech letech bude Kraj Vysočina v politickém Presidiu pracovního společenství Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) zastupovat náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová a případně radní kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Roman Fabeš.

Evropský region Dunaj-Vltava, který založilo sedm regionů na pomezí České republiky, Rakouska a Německa, funguje od roku 2012. Hlavními tématy řešenými regiony v rámci této platformy jsou aktuálně problematika Průmyslu 4.0, zdravotnictví a cestovní ruch.

Kraj Vysočina se bude v následujících letech aktivně angažovat při realizaci aktivit k tématu Průmysl 4.0, pro přípravu aktivit v oblasti cestovního ruchu a zdravotnictví poskytne své odborné kapacity. „Svou roli vidíme především v přeshraničním přenosu dobré praxe a zvyšování kvalifikace v souvislosti s digitalizací a konceptem Průmyslu 4.0 na úrovni střeních a vysokých škol ale i firem. Toto téma je pro kraj důležité také z pohledu naplňování Regionální inovační strategie a Krajské přílohy národní RIS3 pro období 2021+. Aktuální epidemiologická situace bohužel přeshraniční spolupráci nepřeje, ale i přesto je v běhu řada projektů, aktuálně např. projekt k provázání spolupráce VŠPJ a malých a středních firem z prostoru ERDV k využití technologie vybudované školou, tzv. virtuální fabriky k tématu Průmysl 4.0,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová.

Bližší informace o činnosti Evropského regionu Dunaj-Vltava a jeho aktivitách jsou k dispozici na webu www.evropskyregion.cz a facebookové stránce.


ZDROJ

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Úložiště na Vysočině? Kraj chce být obcím partnerem
02.03.2021

Úložiště na Vysočině? Kraj chce být obcím partnerem

Jihlava, 2. března 2021 - V průběhu minulého týdne byly na krajský úřad doručeny dopisy z potenciálně zvažovaných lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. V současné chvíli jsou takové lokality na území Kraje Vysočina...