Generátor pachtovních smluv aneb velká pomoc pro malé zemědělce

Generátor pachtovních smluv aneb velká pomoc pro malé zemědělce

Jihlava, 18. ledna 2021 - Pirátský resortní tým Zemědělství minulý rok zveřejnil Generátor pachtovních smluv - webovou stránku, kde majitelé půdy mohou v několika krocích vytvořit novou pachtovní smlouvu pro své pozemky. Resortní tým touto možností vyšel vstříc drobným majitelům zemědělské půdy, kteří se o své pozemky zajímají.

Víte, kolik je v České republice majitelů půdy? Pokud nevíte, tak vězte, že nějaký kousek půdy u nás vlastní skoro tři a čtvrt milionu lidí. Více než polovinu rozlohy ČR přitom pokrývá zemědělská půda.

Tři čtvrtiny zemědělské půdy, kterou často drží drobní vlastníci, zpravidla jako dědictví po předcích, jsou pronajímané. Majitelé na své půdě nehospodaří a velká část z nich k ní za poslední desetiletí ztratila vztah. Důvěřují tomu, komu půdu pronajali, že se o ni bude dobře starat.

Co když se tak ale neděje? Bohužel nemůžeme říct, že by se to našeho prostředí netýkalo. Česká republika patří mezi ty země, kde je zemědělská půda výrazně znehodnocována, její úrodnost dlouhodobě klesá, chybí v ní organická hmota, obrovské množství půdy každoročně mizí kvůli vodní nebo větrné erozi.

Součástí Generátoru pachtovních smluv je i Rádce pro vlastníky půdy od Nadace Partnerství. Tato příručka pomáhá s orientací v tom, jaké možnosti drobní majitelé půdy mají. Vysvětluje, jak si mohou dohledat informace o bonitě půdy, kterou vlastní, jak provést pozorování přímo na poli, jak mohou zjistit, kdo na jejich půdě hospodaří, pokud například nemají v ruce pachtovní smlouvu, protože půdu pronajali jejich rodiče nebo prarodiče.

Tento rádce, který je v podtitulu nazván Zpátky ke kořenům, nenabízí jednoduchá řešení - taková řešení bohužel při pronajímání půdy často neexistují. Ne vždy se chce protistrana domluvit, ne vždy je možné se k vlastní půdě v krátkém horizontu dostat, protože pachtovní smlouva má dlouhou výpovědní lhůtu.

Provede ale majitele krok za krokem tím, jak se o svou půdu začít starat, co by ho mělo zajímat, aby byl jeho pozemek dobře spravován. Pomůže také v tom, na co si mají dát majitelé v pachtovní smlouvě pozor, jak postupovat, pokud chtějí změnit smluvní podmínky, nebo smlouvu vypovědět. Radí také, co dělat v situaci, kdy k pozemku nevede cesta - to je u velkých půdních bloků poměrně běžný stav, který může majiteli přidělat vrásky na čele.

Kromě toho všeho se také zájemci dozví, co všechno má obsahovat zdravá půda, které složky v ní nemají chybět. V budoucnu se chystá Nadace nabízet i testovací sadu pro kontrolu kvality půdy. A měl by vzniknout také nadační pozemkový spolek, který bude majitelům půdy nabízet možnosti, jak jejich pozemek může být přínosný pro krajinu a přírodu.

Rádce najdete nejen na stránkách resortního týmu Zemědělství, ale v interaktivní podobě také na stránkách Nadace Partnerství.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články