Oceněnými v soutěži MONETA Živnostník roku 2020 a VODAFONE Firma roku 2020 jsou v Kraji Vysočina řezník Luboš Mynář a společnost Amylon

30. 11. 2020
Oceněnými v soutěži MONETA Živnostník roku 2020 a VODAFONE Firma roku 2020 jsou v Kraji Vysočina řezník Luboš Mynář a společnost Amylon

Ve čtvrtek 26. 11. 2020 proběhlo vyhlášení výsledků soutěží MONETA Živnostník roku 2020 a VODAFONE Firma roku za Kraj Vysočina. Z deseti finalistů v každé kategorii vybrala odborná porota Luboše Mynáře, řezníka z Křižanova u Velkého Meziříčí, a potravinářskou společnost Amylon, a.s., kteří postupují do národních kol soutěží.

„Vítězi letošního ročníku v obou kategoriích jsou zástupci potravinářského průmyslu, který patří na Vysočině mezi významná průmyslová odvětví. Společně se zemědělstvím patří také mezi tradiční odvětví našeho regionu. Právě odkaz na tradice v kombinaci se schopností inovovat a snahou udržet krok s aktuálními potřebami trhu byly klíčem k úspěchu v letošním ročníku soutěže. Všem vítězům srdečně gratuluji a přeji mnoho úspěchů v další podnikatelské činnosti,“ uvádí Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

Luboš Mynář, řezník z Křižanova u Velkého Meziříčí, vítěz v kategorii MONETA Živnostník roku Kraje Vysočina 2020, odbornou porotu v Kraji Vysočina oslovil svým životním příběhem, se kterým souvisí rodinné kořeny v oboru, které se dále snaží rozvíjet. Panu Mynářovi velmi záleží na kvalitě jeho masných výrobků, pro jejichž výrobu nakupuje pouze kvalitní suroviny od regionálních zemědělských producentů. Právě kvalita je dle slov oceněného jediným účinným nástrojem v boji s velkými markety.

Společnost Amylon, a. s., která zvítězila v kategorii VODAFONE Firma roku 2020, se podílí na škrobárenské tradici na Vysočině od roku 1912. Společnost je významným producentem škrobárenských výrobků pro potravinářství a další průmysl. Disponuje vlastní sítí obchodních zástupců a neustále se snaží reagovat na potřeby trhu, v současnosti např. zaváděním bezlepkových a veganských výrobků do svého portfolia. Významnou část své produkce společnost vyváží na zahraniční trhy.

V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie VODAFONE Odpovědná firma roku 2020, kterou uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. V Kraji Vysočina byla za nejodpovědnější společnost vyhlášena firma VODASERVIS, a to především za přístup k zaměstnancům, používáním recyklovatelných a obnovitelných materiálů ve výrobě, dále za podporu řady sportovních a kulturních aktivit a také za podporu sociálních služeb pro seniory či osoby se zdravotním postižením. Zcela novou kategorií je letos MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje mezi živnostníky toho z nich, který překonal v podnikání problémy nebo nejrůznější nástrahy, hlavně to nevzdal a pracuje dál. V Kraji Vysočina toto ocenění získal Petr Vondrák.

Kompletní výsledky patnáctého ročníku soutěží, které tradičně vyhlašuje deník Hospodářské noviny:

Vodafone Firma roku 2020

◼ 1. místo Amylon

◼ 2. místo ThePay.cz

◼ 3. místo VODASERVIS

MONETA Živnostník roku 2020

◼ 1. místo Luboš Mynář

◼ 2. místo Petr Vondrák

◼ 3. místo Ivan Kopecký

Vodafone Odpovědná firma roku 2020

◼ VODASERVIS

MONETA Živnostník roku Srdcař 2020

◼ Petr Vondrák


ODKAZY

Záznam z virtuálního vyhlášení výsledků za Kraj Vysočina

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články