Musíme si pomáhat – Břížďala vyzývá školy na Vysočině, aby se přidaly k výrobě dezinfekce pro potřebné

Musíme si pomáhat – Břížďala vyzývá školy na Vysočině, aby se přidaly k výrobě dezinfekce pro potřebné

Třebíč, 20. března 2020 - Současná krize ohledně šíření epidemie koronaviru doslova strhla vlnu solidarity a vzájemné pomoci. Jak se brzy po vyhlášení nouzového stavu ukázalo, pracovníci v sociálních či zdravotních službách nedisponují dostatkem ochranných pomůcek, které by jim měl správně zajistit stát. Díky tisícům dobrovolníků po celé zemi se potřebným začaly dostávat vlastnoručně vyrobené roušky, ochranné štíty či ruční dezinfekce.

Aktivně se do pomoci potřebným zapojily také školy. Například krajský místopředseda Pirátů, profesně středoškolský učitel matematiky a chemie, Jan Břížďala se rozhodl využít školní zásoby chemikálií pro přípravu ruční dezinfekce a věnovat ji potřebným. V pátek 27. března proběhla předávka dalších 7 litrů vytvořené dezinfekce, tentokrát pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina v Třebíči. V souvislosti s tím vyzval Břížďala ředitele ostatních středních škol v kraji, aby případné zásoby potřebných chemických látek poskytly pro přípravu dezinfekce a tu pak nabídli zdravotníkům, sociálním pracovníkům, domovům pro seniory nebo dalším potřebným.


Znění zaslaného e-mailu:

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

jsem si vědom toho, že v těchto dnech zažíváte velmi náročné období, neboť kromě běžných administrativních úkonů se musíte věnovat organizaci distanční formy výuky a dalším jiným záležitostem. Stávající situace ohledně šíření epidemie koronaviru není náročná jen pro školy, ale musí na ni reagovat celá společnost. Podle mě si zvýšenou podporu zaslouží především ti, kteří proti viru způsobujícímu nemoc COVID-19 bojují v první linii, například pracovníci sociálních a zdravotních služeb.

Ve spolupráci s paní ředitelkou Gymnázia Třebíč, RNDr. Alicí Burešovou, jsme použili zásoby chemických látek na gymnáziu pro přípravu ruční dezinfekce (podle doporučení vydaných WHO – Světovou zdravotnickou organizací) a vytvořených 7 litrů přípravku jsme včera poskytli pracovníkům Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v Třebíči.

Chtěl bych tedy i Vás požádat o to, zda byste se se zamysleli nad možností poskytnutí chemických látek, jestliže nimi ve škole disponujete, pro přípravu ruční dezinfekce, která bude použita pro dobročinné účely. Výběr konkrétního příjemce připravené dezinfekce by pak byl čistě ve Vaší režii. Osobně se nabízím, že jsem schopen a ochoten dezinfekci připravit dle zmiňovaných oficiálních postupů vydaných WHO a Vám ji následně poskytnout vytvořenou k předání.

Poptávanými chemikáliemi jsou isopropylalkohol, technický líh, peroxid vodíku a glycerol, a to pouze v originálních obalech, aby k nim bylo možné dohledat bezpečnostní listy. To je obzvláště důležité například u technického lihu, jelikož se občas denaturuje pomocí sloučenin, které znemožňují jeho využití pro přípravu ruční dezinfekce.

Prosím, zvažte tuto možnost podpory. Budu rád, jestliže se ozvete, pokud se rozhodnete výzvu vyslyšet.

Závěrem mi dovolte popřát Vám i Vašim kolegům především hodně zdraví v těchto dnech a všechno nejlepší ke Dni učitelů.

S pozdravem

RNDr. Jan Břížďala, tel. 737 209 799

E-mail: jan.brizdala@seznam.cz

Na vědomí: Ing. Jana Fialová, MBA, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu

RNDr. Kamil Ubr, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu KrÚ Kraje Vysočina


Kontakt pro média

Hana Hajnová, 721 684 323, hana.hajnova@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články