Den proti úložišti na Skalním

Den proti úložišti na Skalním

Jaroměřice nad Rokytnou, 25. dubna 2019 - Spolek SOS Na skalním společně s občany obcí Boňov, Dolní Vilémovice, Myslibořice, Jaroměřice nad Rokytnou, Klučov, Lipník, Ostašov, Příložany, Ratibořice a Zárubice pořádá druhý ročník Dne proti úložišti. V sobotu 27. dubna v rámci celorepublikové akce jsou všichni srdečně zváni, aby se zúčastnili pochodu do míst ohrožených vybudováním úložiště jaderného odpadu.

Dalším rokem pokračuje snaha představitelů a obyvatel obcí a měst, u nichž státní Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) hledá místo pro vyhořelé jaderné palivo a další vysoce radioaktivní odpady, odvrátit toto ohrožení pro své domovy a budoucnost mnoha dalších generací.

Sraz pochodu je v jednotlivých obcích (např. v Jaroměřicích v 9:15 u kašny na náměstí ), předpokládaný čas setkání v cílové lokalitě je 11 hodin. (Přesné souřadnice lze nalézt v pozvánce). S sebou stačí přibalit špekáčky – pití, pečivo, hry pro děti i hudební produkci zajišťují pořadatelé. Dorazit může široká veřejnost, které není lhostejné životní prostředí v jejím okolí.

Je vyhořelé palivo opravdu odpadem? Jak se ukládá dnes a proč budeme muset za 40 let řešit kam s ním? O kolika lokalitách se v současnosti jedná? O těchto a dalších otázkách budete moci v cílové lokalitě diskutovat s pirátským radním z Jaroměřic nad Rokytnou Jaroslavem Vysokým a předsedkyní Pirátů na Vysočině Michaelou Vodovou.

“Cílem je prosadit takový způsob hledání řešení problému vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů, který bude otevřený, průhledný a v němž obce a veřejnost budou mít zákony dostatečně garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy,“ vysvětluje Jaroslav Vysoký.

Piráti na Vysočině sledují dění kolem Správy úložišť jaderných odpadů delší dobu. „Pokud jde o samotnou potřebu budování hlubinného úložiště, tvrdíme, že je nutné se oprostit od tohoto konzervativního přístupu a vzít v úvahu i další možný technologický rozvoj. Za 40 let, kdy by se mělo ukládání odpadu přesunout pod zemský povrch, se může objevit efektivnější způsob zpracování či ukládání vyhořelého paliva. V tuto chvíli je však zřejmě nutné připravit si tuto “pojistku” pro případ, že skutečně nebude jiné možné využití odpadu. Preferujeme nicméně, aby se například přepracoval koncept nakládání s radioaktivními odpady tak, aby na vyhořelé jaderné palivo nebylo nahlíženo jako na odpad, ale co nejdéle jako na znovu využitelnou surovinu.“ vyjadřuje stanovisko Pirátů Michaela Vodová.


Související odkazy:

Facebooková událost

Seznam aktuálně zvažovaných lokalit


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články