Stát není nutné řídit jako svou firmu, ale jako propojenou společnost postavenou na občanské angažovanosti a spolupráci

Stát není nutné řídit jako svou firmu, ale jako propojenou společnost postavenou na občanské angažovanosti a spolupráci

Jihlava, 10. června 2020 - V úterý 9. června se po celé ČR konalo celkem 168 demonstrací spolku Milion chvilek pro demokracii pod heslem “Vy ještě nemáte dost?!” V Jihlavě se lidé sešli na Masarykově náměstí v 17. hodin a díky pozvání Petra Palovčíka jsem dostala prostor říct pár slov o aktuálních zkušenostech Pirátů z Poslanecké sněmovny, za kterou ještě jednou děkuji. Aktivní občanská společnost je tu právě od toho, aby politikům nastavovala zrcadlo ve chvílích, kdy jim je jejich funkce a moc s ní spojená milejší než skutečný veřejný zájem.

Pod rouškou bezpečnostních opatření se nám naši čelní političtí představitelé snaží omezovat ústavou zaručená práva a svobody, včetně toho shromažďovacího. A to v situaci, kdy se rozvolňování bezpečnostních opatření neřídí daty nebo aktuální epidemiologickou situací, ale zájmy a prospěchem osob blízkých panu premiérovi. Proto se už více jak měsíc můžeme potkávat ve frontě na kasu v hobbymarketech, ale shromáždění pod širým nebem je vládě stále trnem v oku. Proč? Protože klademe nepříjemné otázky? Protože chceme vědět, na čem jsme a komu stávající vláda doopravdy pomáhá?

Vláda se během nouzového stavu pokusila několikrát zneužít situace a prosadit si zákony posilující její pravomoci. Piráti se v této nelehké situaci ukázali být opravdovými hlídacími psy naší demokracie, když jako jedni z mála opozičních stran dokázali držet krok s vládní mašinérií a po nocích pročítat stovky až tisíce stran vládních návrhů, které se schvalovaly v tzv. zrychleném režimu. V tomto režimu se vláda snažila projednat například návrh ministerstva obrany, který chtěl převést v případě neakceschopnosti parlamentu krizové rozhodování zcela na vládu. Důsledkem tohoto by přešlo vyhlašování stavu ohrožení nebo válečného stavu pouze do rukou vlády nebo premiéra, bez potvrzení parlamentem. Díky upozornění našeho pirátského poslance Vojty Pikala se podařilo na vládu vyvinout tlak a tento materiál byl stažen. Díky práci pirátských poslanců se také podařilo vládu přimět k tomu, aby stáhla z jednání zákon o skutečných majitelích, který byl šitý na míru firmě Agrofert.

Opakovaně jsme také interpelovali ministra zdravotnictví stran pochybných nákupů zdravotnických ochranných pomůcek, kdy jsme dodnes nedostali uspokojivé odpovědi na to, proč si český stát nakoupil předražené pomůcky pochybné kvality od garážových firem se sídlem v daňových rájích, namísto toho, aby nakupoval od českých výrobců a utrácel peníze daňových poplatníků na domácím trhu. Během krize jsme byli jako konstruktivní opozice zdrženliví. Nicméně teď je situace pod kontrolou a je ve veřejném zájmu, abychom tyto nákupy prověřili, vyvodili odpovědnost a navrhli zlepšení systému.

I když nám bývá panem premiérem a jeho příznivci vyčítáno, že umíme pouze kritizovat a nepřicházíme s konstruktivními návrhy, tato krize ukázala, že tomu tak není. Kromě kontroly moci a mocných jsme totiž přicházeli s vlastními návrhy tam, kde vláda na někoho zapomněla nebo nabídla nedostatečná řešení. Postavili jsme se především za ty nejohroženější skupiny – seniory, ekonomicky ohrožené jedince a ty, kterým stát podporu v těžké situaci odmítl poskytnout. Bojovali jsme za záchrannou síť pro lidi pracující na dohodu a tlačili jsme na digitalizaci běžných úkonů, aby lidé, kteří potřebovali pomoc, nemuseli běhat s papíry po úřadech.

S koncem nouzového stavu tyto naše snahy neskončily. Naopak. My Piráti věříme, že stát není nutné řídit jako svou firmu, ale spíše jako propojenou společnost postavenou na občanské angažovanosti a spolupráci namísto soutěže. První vlnu koronaviru jsme v Česku zvládli poměrně dobře, nicméně rozhodující byl rozumný přístup samotných občanů a jejich angažovanost a solidarita. Rozhodně ještě nemáme vyhráno, protože může přijít další vlna, a to v situaci, kdy stále nefunguje chytrá karanténa, stát nesdílí podrobné aktuální statistiky s vědci, zatajuje informace a v opatřeních je chaos.

I proto jsme přišli s vlastním plánem, jak vyvést zemi z krize, nastartovat ekonomiku, zajistit zdravotnictví nebo projednat klíčové zákony. Podstatná je nyní budoucnost. Nedovolme vládě, aby další směřování naší země řídila jen svými osobními nebo podnikatelskými zájmy. Budoucnost řešíme teď.


Kontakt pro média

Jiří Svoboda, jiri.svoboda.hb@pirati.cz, 724 235 840

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články