Červen ve Sněmovně

Červen ve Sněmovně

8. července 2020, Praha – V červnu se nám podařilo prosadit návrh na vyplacení kompenzačního bonusu pro tzv. dohodáře. Podporu dohodářů, mezi které patří nejčastěji maminky na rodičovské, invalidní či starobní důchodci a lidé s nízkým vzděláním, prosazovali Piráti již od března, kdy vypukla koronavirová krize. Až dosud vláda podporu této skupině odmítala, a to i přesto, že navrhovaná úprava se měla týkat pouze těch, kteří platili daně a sociální pojištění. Rovněž jsme také vyjednávali s ministryní financí o rekordním schodku. Závěrečné hlasování o rozpočtu proběhne 10. července na mimořádné schůzi.

Společně s Radkem Holomčíkem, Danou Balcarovou a Františkem Elfmarkem jsme představili náš plán s názvem “Vodu řešíme teď. Ten přináší celou řadu ucelených návrhů, jak se v Česku vypořádat s extrémními projevy změny klimatu, jak se vypořádat se suchem i s bleskovými povodněmi. Řešení jsou rozdělena do čtyř tematických sekcí: dostupná a kvalitní pitná voda, zdravá krajina, živá i udržitelná města a motivovaný hospodář. Já mám na starosti sekci s názvem Motivovaný hospodář. Pokud chceme obnovit krajinu, musí to být týmová práce, a proto potřebujeme podporovat a motivovat lidi, kteří v krajině hospodaří. Budeme tlačit vládu, aby skončila s praxí neustálé buzerace namísto toho, aby zemědělcům, lesníkům a dalším nabízela pomocnou ruku. Nesmíme po nich chtít nesmyslnou byrokracii, vedení bezúčelných evidencí, nesystémově a nadbytečně je kontrolovat. Ná záznam z naší tiskovky se můžete podívat zde.

Dostala se mi také odpověď na moji interpelaci, ve které jsem poukázal na to, že podle Státního zemědělského intervenčního fondu neplní tůně v zemědělství žádnou funkci, a proto jsou vyňaty ze zemědělských plateb. Vidím to jinak, protože tůně plní nezastupitelnou roli při zadržování vody v krajině a stát by měl naopak zemědělce podporovat v tom, aby je na svých pozemcích zakládali. A jak odpověděl ministr zemědělství Toman?

“Dovolím si s Vás v tomto ohledu seznámit s nástroji, kterými ministerstvo podporuje a chrání krajinné prvky v naší krajině. Ve své interpelaci uvádíte, že nezohledňujeme drobné tůně v krajině. V tomto ohledu s Vámi nemohu zcela souhlasit, neboť v nařízení vlády č. 307/2014 Sb. je uveden výčet ekologicky významných prvků, a jedním z nich je mokřad. Mokřadem se rozumí samostatný útvar neliniového typu s minimální výměrou 100 m2 sloužící k zajištění retence vody v krajině. Krajinný prvek mokřad může být evidován na ploše půdního bloku podle zákona o zemědělství. Do kategorie mokřad lze zařadit nejen tůňky, ale i pramen, prameniště, zaplavovanou nebo mokrou louku, jiné vodní a bažinné biotopy, rákosinu, ostřicovou louku, slanisko, rašeliniště a slatiniště. K Vašemu dotazu, zda ministerstvo připravuje novelu uvedeného nařízení vlády ve věci zařazení tůně do ekologicky významných prvků, Vám sděluji, že pro nové programové období Společné zemědělské politiky připravujeme nové řešení pro tyto prvky.”

Z odpovědi příliš nadšený nejsem. Mokřad o rozloze 100m2 je totiž zcela něco jiného než tůňka na louce o rozloze 10m2, která slouží jak pro zadržování vody v krajině, tak navíc i jako napajedlo pro hospodářská zvířata. O nezastupitelné roli malých tůní na pastvinách jsem se na vlastní oči přesvědčil u našeho pirátského zemědělce na Vysočině Milana Daďourka, který chová ovce a na svých pozemcích je zakládá. Ministrovi to zkusím ještě jednou vysvětlit :)

Na zemědělském výboru se projednávala před třetím čtením novela zákona na ochranu zvířat před týráním. Bohužel výbor navzdory slovům premiéra Andreje Babiše nevyjádřil souhlas se zákazem klecového chovu slepic. Přestože Babiš uvedl, že zákaz klecového chovu podpoří, jeho poslanci tak zatím nečiní. Navíc podpořili část návrhu, že je správné zamezit týrání skotu, ale zároveň nepodpořili omezení vazného ustájení v případě koní. Koně se podle nich patrně týrat mohou.

Ve čtvrtek 25. června jsem se zúčastnil otevření Domu přírody, která se nachází v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Dům přírody bude poskytovat podrobné informace o celém území a budou individuálním turistům a školám poskytovat služby ve vesničce Krátká u Sněžného na Žďársku. Starat se o něj bude nezisková organizace Chaloupky, která působí po celé Vysočině a učí nás a naše děti řeči přírody.


Odkazy

Profil Jan Pošvář

Pirati pracují

Vodu řešíme teď


Kontakt pro média

Hana Hajnová, 721 684 323, hana.hajnova@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články