Nepodpoříme nominaci Pacala na starostu - budeme konstruktivní opozicí

Nepodpoříme nominaci Pacala na starostu - budeme konstruktivní opozicí

V říjnových komunálních volbách byli Roman Pašek a Stanislav Neuman (oba členové Pirátské strany) zvoleni zastupiteli města Třebíče za koaliční kandidátku “Společně otevřeme Třebíč” sdružující nezávislé kandidáty, Piráty a stranu TOP 09. Zátupci této volební strany se v prvních dvou týdnech po volbách sešli postupně se zástupci stran Třebíč Občanům!, ČSSD, Třebíč - můj domov, ODS a TnT - Společně za Třebíč, KDU-ČSL, Břehy a ANO 2011. Během těchto setkání jsme jednotlivým stranám předložili naše podmínky možné spolupráce, které vycházely z našeho volebního programu a deklarovali jsme je již před volbami.


Výbory pro revitalizaci centra města a výstavbu obchvatu města

Zásadními body našeho programu bylo otevření širší diskuze mezi odborníky a zlepšení komunikace směrem k občanům k tématům, které jsou klíčové pro další rozvoj města a budou se týkat následujících generací - revitalizace centra města a výstavba obchvatu města. Přednesli jsme požadavek, aby byl po volbách zřízen Výbor pro revitalizaci centra města (na místo stávajícího Výboru pro revitalizaci Karlova náměstí - aby se projekt řešil v širším kontextu) a Výbor pro výstavbu obchvatu města. Tyto výbory zastupitelstva města mají sdružovat skupiny odborníků na místo pouhých politických reprezentantů volebních stran zastoupených v městském zastupitelstvu. Potěšilo nás, že tyto návrhy získaly u ostatních stran zjevně podporu a mohou být realizovány.

Snížení počtu placených radních, odmítnutí spolupráce s KSČM a hnutím Pro Třebíč

Mezi podmínkami naší spolupráce bylo stanovení maximálního počtu uvolněných zastupitelů (tj. placených politků na plný úvazek) na nejvýše 4. Chtěli jsme tak odmítnout situaci, která ve městě nastala po volbách v roce 2014, kdy si tehdejší koalice prosadila navýšení počtu uvolněných radních na 6. Naši zastupitelé si uvolněnou pozici v radě města nenárokovali. Kromě toho jsme odmítli být součástí koalice, pokud by v ní současně zasedali zástupci KSČM či hnutí Pro Třebíč. Negativní postoj ke spolupráci s KSČM je dán minulostí této strany. Koalice s hnutím Pro Třebíč byla odmítnuta z důvodu kontroverzního působení Pavla Pacala ve vedení města, především s ohledem na jeho úzké vazby na společnost ICOM transport, a.s., která v Třebíči provozuje městskou autobusovou dopravu za výrazně nadprůměrnou cenu oproti jiným městům v České republice. Připomeňme, že tato zakázka v předpokládané hodnotě 280 milionů Kč bez DPH byla předražena o více než 188 milionů Kč. Na nesrovnalosti v této veřejné zakázce poukázal také Úřad na ochranu hospodářské soutěže a je neustále předmětem dalšího šetření. Pavel Pacal byl v té době místostarostou města zodpovědným právě za výběr nového provozovatele autobusové dopravy.

Možná podpora místostarostů a radních města

Z uvedených důvodů nepodpoříme nominaci náměstka hetmana Kraje Vysočina a třebíčského radního Pavla Pacala do funkce starosty města, ani do žádné jiné pozice v radě města. Na pozice místostarostů jsou navrženi Miloš Hrůza (ANO 2011), Pavel Janata (KDU-ČSL) a Vladimír Malý (ČSSD), radními se mají stát Milan Zeibert a Svatava Křížová (oba za uskupení Břehy), Zuzana Kratochvílová (ANO 2011), Martina Bártová (ODS a TnT - Společně za Třebíč) a Jan Burda (Třebíč - můj domov). Jelikož chceme být konstruktivní opozicí, budeme se o podpoře každého z těchto kandidátů rozhodovat individuálně na základě otevřené diskuze na jednání zastupitelstva města. Navrženým místostarostům a radním chceme dát prostor pro představení sebe a plánů rozvoje svěřených agend a zodpovězení případných dotazů.

Věříme, že se nám i z opozičních lavic podaří prosazovat body našeho programu a naši zástupci budou užitečnou posilou ve výborech zastupitelstva města a komisích rady města.


Kontakty pro média:

Roman Pašek, 734 507 329, roman.pasek@pirati.cz


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články