Koordinovat školství a informatiku má ve stínu koronavirové krize velký smysl

Koordinovat školství a informatiku má ve stínu koronavirové krize velký smysl

Třebíč, 9. listopadu 2020 - V příštím týdnu by měla být na ustavujícím krajském zastupitelstvu zvolena nová Rada Kraje Vysočina, ve které budu společně s Hanou Hajnovou zastupovat Pirátskou stranu. Hana Hajnová se stane 1. náměstkyní hejtmana a bude mít na starost regionální rozvoj, územní plánování a nestátní neziskové organizace. Já bych měl být zvolen radním pro oblast školství, mládeže a sportu, informačních a komunikačních technologií.

Stávající koronavirová krize opakovaně testuje kapacity, připravenost a akceschopnost zdravotnických a sociálních zařízení a jejich pracovníků. Bohužel do značné míry ověřuje také životaschopnost řady podnikatelů a živnostníků a spoustě rodin tím pádem způsobuje existenční potíže. Z pohledu školství dochází k největší revoluci v jeho způsobu realizace – zavádí se povinné distanční vzdělávání.

Kraj zřizuje několik středních škol, vyšších odborných škol, základních a mateřských škol (praktických). V tuto chvíli je zavedeno povinné distanční vzdělávání na všech stupních škol s výjimkou mateřských. Jestliže se po žácích požaduje, aby se účastnili distanční výuky, musí mít k ní zajištěn přístup. Ten spočívá jak v dostupnosti hardwarového a softwarového vybavení, tak i kvalitního internetového připojení.

Často se také stává, že rodiče pracují z domova na „home office“, aby mohli hlídat své děti a ty se účastnit on-line výuky. Znamená to, že tato rodina potřebuje mít k dispozici někdy současně i 4 počítače a internetové připojení, které to vše „utáhne“ (včetně videokonferencí). V Kraji Vysočina, který má vysoký počet obcí a členitý terén, se přitom nachází stále několik „bílých míst“ (bez přístupu k internetu). Problém s dostupností IT techniky v některých rodinách se snaží částečně řešit ministerstvo školství. Základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií získávají v tuto dobu finanční prostředky od státu na pořízení IT techniky pro žáky, kterou může do značné míry limitovat dostupnost těchto zařízení na trhu. I proto se po celé ČR můžete setkat s iniciativami různých organizací, které se snaží potřebnou techniku pro žáky zajistit pomocí veřejných sbírek. Jednu takovou pořádají i Piráti na Vysočině.

Koordinovat gesci školství a informatiky tak má ve stínu koronavirové krize větší smysl, než se může na první pohled zdát. Kromě výše uvedeného je třeba ještě zdůraznit kompletní změnu ve výkonu profese učitele. Již při přípravě budoucích učitelů na vysokých školách se nastávající pedagogové učí, jak působit na žáky „před katedrou“, pracovat s nimi ve třídě, upoutat jejich pozornost apod. Nyní se však učitelé přesunuli k počítačům, tabletům či interaktivním tabulím a učí způsobem umožňujícím dálkový přístup. Musíme velmi ocenit nasazení učitelů, kteří letos na jaře ze dne na den museli přejít na jiný způsob své práce.

Kraj jako zřizovatel několika desítek škol by měl tyto pedagogy, kteří přistoupili velmi aktivně k distanční výuce, ohodnotit a zajistit metodickou podporu i pro ty ostatní. Jelikož nás patrně bude tato forma výuky provázet v nějakém rozsahu i do budoucna, bylo by vhodné vytvořit platformu pro výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe mezi jednotlivými pedagogy napříč školami.


ODKAZY

Sbírka počítačů pro děti na Vysočině

Kontakt pro novináře

Hana Hajnová, 721 684 323, hana.hajnova@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články