Piráti hledají analytika k projektu Dukovany II

22. 10. 2020
Piráti hledají analytika k projektu Dukovany II

Primárním cílem projektu je připravit sadu analytických podkladů k projektu Dukovany II. Ty budou sloužit jako podklady pro Poslanecký klub a Rezortní týmy pro kvalitní opoziční práci.

Náplň práce:

 • Analytická a odborná činnost, zejména v oblasti projektu Dukovany II.

 • Vyhledávání informací a dat z českých a zahraničních zdrojů.

 • Analýza vládních legislativních návrhů a koncepčních materiálů.

 • Účast na jednáních resortních týmů Pirátů

 • Spolupráce s dalšími experty v rámci analytického týmu poslaneckého klubu.

 • Spolupráce na věcné stránce legislativy a příprava podkladů.

 • Tvorba konceptů mediálních výstupů.

 • Komunikace s odbornou sférou, státními institucemi a dalšími.

 • Spolupráce na tvorbě návrhů programových dokumentů.

Očekávaný výstup práce na projektu:

 • Zpracování modelu finanční náročnosti stavby.

 • Zpracování analýzy vládního investorského a dodavatelského modelu.

 • Zpracování analýzy kritické cesty projektu.

 • Vypracování časové osy projektu a seznamu klíčových aktérů.

 • Zpracování analýzy a oponentura návrhu tzv. bezemisního zákona.

Požadavky:

Profesionál v oblasti analýz se specializací na obor energetiky, ekonomiky energetických provozů.

Orientace v legislativě: Zákon o zadávání veřejných zakázek, Stavební zákon, Atomový zákon.

Orientuje se v prostředí české energetiky, zvládne se seznámit s dobrou praxí v zahraničí, pracuje v týmu, zpracovává analýzy prioritních témat a dokáže je srozumitelně předat kolegům a veřejnosti.

Bez střetu zájmů v energetickém businessu.

Nabízíme:

odměnu až 90 000 Kč za projekt na IČO (podmínka Sněmovny)

práce pro nejlepší politickou stranu v České republice

možnost podílet se na smysluplné a transparentní politice

Požadavky na zařazení do výběrového řízení:

Uchazeč zašle potřebnou dokumentaci do 30.10.2020 prostřednictvím tohoto formuláře.

Podmínkou zařazení do výběrového řízení je zaslání strukturovaného životopisu a motivačního dopisu obsahujícího vizi působení v daném projektu. Životopis a motivační dopis vítěze výběrového řízení mohou být zveřejněny i bez předchozího souhlasu.

Termín nástupu: ihned

Nominační tým si vyhrazuje právo prodloužit termín. První kolo probíhá vyhodnocením životopisu, motivace a dosavadní zkušenosti. Druhé kolo je realizované formou praktického ověření požadovaných kritérií. Hodnocení provádí hodnotící komise složena ze dvou zástupců poslaneckého klubu a člena personálního odboru. Třetí kolo osobním pohovorem. Uchazeč, který úspěšně absolvoval druhé kolo, může být pozván do třetího kola (pohovor) u jiných vypsaných pozic v poslaneckém klubu.

Hodnotící kritéria:

Kompetence vůči požadavkům pozice 40 %

Znalost pirátského programu a argumentace 15 %

Celkový dojem 15 %

Reference 15 %

Zkušenosti/vzdělání 15 %

Odkaz na fórum > https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=572&p=722984#p722984


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články