Nedostupná půda je tikající bombou našeho zemědělství

Nedostupná půda je tikající bombou našeho zemědělství

Jihlava, 6. května 2019 - V sobotu 4. května uspořádal v Jihlavě pirátský poslanec Jan Pošvář konferenci o dostupnosti zemědělské půdy. Pozvaní zástupci poskytli pohled na problematiku zisku zemědělské půdy v Česku. Za neziskový sektor promluvila Alena Wranová, reálný příklad z praxe ukázal majitel Permafarmy Veselice Tomáš Franěk. Za malé zemědělce vystoupil tajemník z Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek a mladé zemědělce zastoupil prezident Společnosti mladých agrárníků ČR David Brož. Konference byla určena zejména pro odbornou veřejnost, ale na své si přišla i veřejnost, která také v hojném počtu dorazila a diskutovala.

“V současné době je dostupnost půdy velkým problém v celé zemi, o kterém se překvapivě ve společnosti nemluví. Na této konferenci se nám podařilo identifikovat základní problémy, kterými jsou například stále nedokončené pozemkové úpravy, minimální podpora ze strany státu nebo tlak velkých agrokoncernů na zakonzervování současného stavu, kdy vlastníci nemají ke svým pozemkům přístup a nemají jinou možnost, než pronajímat půdu jedinému možnému hospodařícímu subjektu.” řekl po skončení PirateConu pirátský poslanec a člen zemědělského výboru Jan Pošvář.

Jedním z témat, o kterém se na PirateConu hovořilo, bylo i tzv. předkupní právo - tedy zvažovaná povinnost pro majitele půdy nabídnout ji, v případě záměru prodeje, nejprve tomu, komu ji pronajímá. “Předkupní právo se v různých podobách vrací periodicky posledních 25 let, je to takový korporátní evergreen. Musím říct, že pro Piráty je to naprosto neakceptovatelný zásah do vlastnických práv a budeme proti němu bojovat, klidně i ústavní žalobou. A to i když, jak se teď proslýchá, bude maskovaný za motiv ochrany půdy,” komentuje další z pirátských poslanců, Radek Holomčík.

Jihlavský PirateCon se uskutečnil s cílem odpovědět na tři základní otázky. Jak velké problémy mají zejména malí a začínající zemědělci se získáním půdy, jaké to má dopady na české zemědělství a jak se k problému staví stát. Na tyto otázky jsme nalezli odpovědi, které sami můžete zhlédnout ze záznamu na YouTube. “Nyní budeme hledat legislativní možnosti a vyvíjet tlak na současnou vládu, aby se tento neuspokojivý stav změnil a české zemědělství se mohlo přirozeně rozvíjet,” dodal poslance Jan Pošvář.


ODKAZY:

Profil Jan Pošvář

Profil Radek Holomčík

Kontakt pro média

Hana Hajnová, hana.hajnova@pirati.cz, 721 684 323


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články