Břížďala - Potřebujeme urychlit výstavbu vysokorychlostních sítí

Břížďala - Potřebujeme urychlit výstavbu vysokorychlostních sítí

Jihlava, 10. ledna 2021 - Kraj Vysočina je výrazně členitým regionem s vysokým počtem obcí, které jsou takřka rovnoměrně rozmístěny po celém území kraje. V rámci jednotlivých obcí je třeba zajišťovat jak dopravní obslužnost, tak dostupnost poskytovaných služeb. Mezi tyto služby bezpochyby patří telekomunikace. Výstavbu potřebných sítí je nutno urychlit.

Proces rychlejší výstavby sítí vysokorychlostního internetu komplikuje nejednotný přístup stavebních úřadů. Zatímco některé vyhodnocují kabelovody jako součást budovaných dopravních staveb, jiné to považují za samostatný projekt. Právě spojení pokládky vysokorychlostních sítí do komunikace v rámci budování liniových staveb může nepochybně přispět ke zrychlení celého procesu zvyšování dostupnosti vysokorychlostního internetu v obcích. Potřeba dostupného kvalitního internetového připojení se objevuje především v současné době, kdy řada zaměstnanců přechází na home office a žáci na distanční výuku.

Jako zástupci místních samospráv jsme se v této záležitosti obrátili na Ministerstvo dopravy ČR. Požadujeme implementaci kabelovodů jako součást liniových staveb v rámci zákona o pozemních komunikacích. Ministerstvo by mělo v tomto směru vydat jednotné sjednocující stanovisko, aby byl postup jednotlivých stavebních úřadů společný a dařilo se proces budování potřebných sítí zjednodušit a urychlit.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články