Roman Pašek

Roman Pašek (* 6. května 1993 v Třebíči) je členem MS Třebíčsko.

Vystudoval Střední průmyslovou školu Třebíč v oboru počítačové systémy, kterou ukončil v roce 2013. Po jejím skončení absolvoval tři semestry na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v oboru Sdružená uměnovédná studia. Nyní je ve čtvrtém semestru na Vysoké škole polytechnické Jihlava v oboru aplikovaná informatika, který studuje kombinovanou formou.

Pracoval přes dva roky jako mechanik měření a regulace ve firmě I&C Energo a. s. na jaderné elektrárně Dukovany. Nyní ve stejné firmě pracuje jako programátor SCADA aplikací právě pro Dukovany.

Ve svém volném čase se aktivně věnuje hudbě. Dříve to byla kytara a bicí, ale nyní už jen zpěv.


Piráti:

  • od ledna 2018 členem
  • od dubna 2018 organizuje v Třebíči Vyosení
  • aktivně se podílí na tvorbě Pirátských listů - krajské mutace na Vysočině
  • od května 2018 do dubna 2020 1. místopředsedou KS Vysočina
  • od října 2018 zastupitelem Třebíče
  • od října 2018 předsedou MS Třebíčsko
  • organizátor Festivalu svobodných filmů
  • spolupořadatel Festivalu svobodné kultury na Vysočině - PaRo projekt 2019

Navrhni úpravu