Roman Pašek

student FF MUNI, zastupitel Kraje Vysočina, zastupitel Třebíče

Roman Pašek (* 6. května 1993 v Třebíči) je 2. místopředsedou MS Třebíčsko, zastupitelem města Třebíče a zastupitelem Kraje Vysočina.

Vystudoval Střední průmyslovou školu Třebíč v oboru Elektronické počítačové systémy. Aktuálně studuje kombinovanou formou studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity obor Sdružená uměnovédná studia.

Dříve pracoval jako mechanik měření a regulace, později jako programátor analytik ve firmě I&C Energo a. s. na Jaderné elektrárně Dukovany. Nyní pracuje jako vývojář v třebíčské firmě PC HELP a. s.

Ve svém volném čase se aktivně věnuje hudbě a pasivně filmu.


Veřejné funkce:

 • zastupitel města Třebíče
 • zastupitel Kraje Vysočina
 • předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Třebíče
 • člen Sociální komise Rady města Třebíče
 • člen Redakční rady Třebíčského zpravodaje
 • člen Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina

Piráti:

 • od ledna 2018 členem
 • od října 2020 2. místopředsedou MS Třebíčsko
 • podílí se na tvorbě Pirátských listů - krajské mutace na Vysočině
 • organizátor VyOsení
 • organizátor Festivalu svobodných filmů
 • organizátor Festivalu svobodné kultury na Vysočině - PaRo projekt 2019

Piráti v minulosti:

 • od května 2018 do dubna 2020 1. místopředsedou KS Vysočina
 • od října 2018 do srpna 2020 předsedou MS Třebíčsko
 • od dubna 2020 do listopadu 2020 volebním manažerem ke krajským volbám v Kraji Vysočina

CHCI VĚDĚT VÍCE