Zastupitelé Kraje Vysočina

Hana Hajnová

721 684 323 hana.hajnova@pirati.cz

regionální rozvoj, územní plán a stavební řád, Fond Vysočiny, NNO

1. náměstkyně hejtmana

Jan Břížďala

737 209 799 jan.brizdala@pirati.cz

školství, mládež a sport, informatika a komunikační technologie

radní

Blanka Lednická

777 411 494 blanka.lednicka@pirati.cz

předsedkyně zastupitelského klubu, životní prostředí, ochrana přírody

neuvolněná zastupitelka

Eva Nováková

775 666 988 eva.novakova@pirati.cz

sociální oblast a prevence sociálního vyloučení, drogová politika, participace, rovné příležitosti

neuvolněná zastupitelka

Roman Pašek

734 507 329 roman.pasek@pirati.cz

kultura, cestovní ruch, drogová politika, transparence

neuvolněný zastupitelKalendář krajského zastupitelského klubu

Odkaz na kalendářVolební program 2020 - 2024  Piráti a Starostové
 

CHCI VĚDĚT VÍCE