Zažít Vysočinu

Nové zážitky, odpočinek, dobré jídlo a pití, krásná příroda, jedinečné historické památky, lidové zvyky a tradice. To je Kraj Vysočina z pohledu jeho návštěvníků. Zaměříme se na to, aby byl turistický ruch pro kraj opravdu přínosný a nepřinášel turistům nepříjemnosti.

Naší prioritou je vzájemné propojení cestovního ruchu, marketingu a služeb. Velkou výzvu vidíme v materiálním, finančním a informačním propojení na ose kraj – samospráva (obec) – podnikatel – turista. Cílem je z jednodenního návštěvníka vytvořit dlouhodobého, vracejícího se turistu.

 • Bez rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch zde ani žádný cestovní ruch nebude. Budeme se intenzivněji zapojovat do dotačních programů, třeba podpory z Národního programu podpory cestovního ruchu.
 • Využijme potenciál kraje s nejvyšší hustotou památek UNESCO. Chopíme se také potenciálu dalších kulturních památek a atraktivních míst mimořádného historického nebo marketingového významu.

Budeme podporovat aktivní turistiku v kraji

 • Turistům nabídneme šetrné formy cestovního ruchu - hippoturistika, geoturistika, zahradní turistika, agroturistika, pěší turistika, běžkařská turistika, ekoturistika atd.
 • Cykloturistika je perlou Vysočiny. Zajistíme intenzivnější rozvoj cykloturistiky na Vysočině. Vybudujeme síť odpočívadel, vyhlídkových míst, infotabulí, laviček nebo stojanů.
 • Aktivně budeme reagovat na trendy v cestovním ruchu. Podpoříme rozvoj interaktivních expozicí a únikových her souvisejících s Krajem Vysočina. Pomůžeme při vzniku ubytování s certifikátem Baby Friendly Certificate (míst přátelských k dětem).
 • Materiálně a finančně podpoříme akce nadregionálního a mezinárodního významu v Kraji Vysočina.
 • Využijeme vzrůstajícího zájmu o vodáckou a kongresovou turistiku nebo o zážitkovou turistiku.
 • Upravíme stávající turistické a naučné trasy. Ve spolupráci s Klubem českých turistů i dalšími organizacemi přispějeme k rozvoji nových turistických tras.
 • Zlepšíme marketing cestovního ruchu. Vytvoříme mobilní aplikaci a deskovou hru o Vysočině pro turisty i místní. Zřídíme online informační centrum cestovního ruchu na krajském webu a sociálních sítích.
 • Budeme intenzivněji komunikovat v oblastech mezinárodní a přeshraniční spolupráce. Využijeme evropské sítě cyklotras a spolupráce partnerských měst a regionů.
 • Zefektivníme činnosti příspěvkové organizace Vysočina Tourism, zvláště pro produkty cestovního ruchu (rozhledny, gastronomie, památky). Rozsah služeb rozšíříme o zážitkovou turistiku, šetrné formy cestovního ruchu a cykloturistiku. Navážeme intenzivní spolupráci mezi destinačními agenturami na Vysočině.
 • Projekty na podporu cestovního ruchu nemohou končit kulatým stolem a tištěnou brožurou. Smysluplně a efektivně využijeme projekt Vysočina Filmová. Chceme, aby Filmová kancelář nebyla pouze prostředkem k podpoře turismu, ale aby se stala prostředím pro filmaře a filmový průmysl.
 • Upravíme Strategii rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina tak, aby odpovídala aktuálním požadavkům.

CHCI VĚDĚT VÍCE