Vysočina pro lidi

Aby byla Vysočina plná života a lidé z ní neodcházeli, je potřeba začít řešit příčiny regionálních problémů, nikoliv jejich následky. Naším cílem je spokojený občan, který má dobrou práci, do které se pohodlně dostane. Jeho děti budou žít ve zdravém prostředí, budou si vybírat z široké nabídky kvalitních škol a zájmových aktivit.

Zaměříme se na zlepšení života i v těch nejmenších obcích, na budování infrastruktury, na podporu podnikání a kvalitní školství. Dobré vztahy a vzájemná sounáležitost mají klíčový význam pro to, jak se nám zde na Vysočině žije.

Podpora spolků a občanských iniciativ

 • Vážíme si aktivních občanů, kteří nejlépe vědí, jak zlepšit své okolí. Navrhneme pravidelné setkávání rady kraje se zástupci spolků ze všech oblastí, aby krajská politika vznikala za účasti těch, kterých se bude přímo dotýkat.

Nabídka rozmanitého zaměstnání

 • Zasadíme se o to, aby se tu rozvíjely služby, i tvůrčí zaměstnání. Aby byl kraj atraktivní pro lékaře, učitele i řemeslníky.
 • Zaměříme se na zlepšení pracovní atraktivity kraje tak, aby se dařilo vytvářet více kvalifikovaných míst. Vysočina nesmí být synonymem pro montovny a sklady.
 • Zaměříme se na zlepšení pozice firem v globálních řetězcích. Budeme aktivně vyhledávat příležitosti posílení jejich postavení v těchto řetězcích, aby se jim dařilo vytvářet koncové produkty s vyšší přidanou hodnotou přímo u nás na Vysočině.

Územní plánování pro občany, nikoliv developery

 • Budeme lépe komunikovat s obcemi i občany o územním rozvoji kraje.
 • Budeme obce brát jako rovnocenné partnery a budeme s nimi řešit strategické stavby už od okamžiku projektování.
 • Nechceme, aby se Vysočina stala krajem skladišť nebo asfaltových zón.

Lepší život na malých obcích

 • Malé obce jsou pro Vysočinu typické. Zaměříme se na to, aby měly prostor dobře se postarat o své záležitosti. Pomůžeme jim se zatěžující pracovní náplní a podpoříme jejich spolupráci.

Kraj pomůže a podpoří rozvoj menších obcí a vesnic

 • Přiblížíme krajskou správu blíže k lidem, zejména v malých obcích.
 • Poskytneme poradenství a servis malým obcím. Pomůžeme místním samosprávám s problémy, které přesahují rámec obce a které přesto musí řešit samy.

Peníze tam, kde jsou potřeba

 • Zeptáme se občanů a obcí, kde je potřeba podpora. Jejich názory se budeme řídit.
 • Program rozvoje kraje má být skutečně strategický. Jeho naplňování nemá být jen papírové.

Přístupný a jednoduchý Fond Vysočiny

 • Dlouhodobé programy, splnitelné cíle, srozumitelné podmínky. Krajská podpora nesmí být dostupná jen těm, kteří mají kapacity a rozpočet.
 • Budeme prosazovat možnosti víceletých projektů. Postaráme se také, aby vydané peníze přinášely reálné výsledky.

Krajské zakázky dají lidem práci

 • Zaměříme se na to, aby kraj využíval možností tzv. minitendrů. Chceme, aby dodavateli kraje mohli být i drobní živnostníci a firmy.
 • Veřejné zakázky nemají nést zisky jen velkým firmám. Mají být jedním z prostředků podpory malého podnikání na Vysočině.

Sdílení dobré praxe

 • Budeme přebírat fungující nástroje rozvoje krajské ekonomiky z ostatních krajů podle jasně stanovených cílů, které mají tyto nástroje přinést.
 • Při formulaci nových politických nástrojů a iniciativ budeme vycházet z výsledků hodnocení těch stávajících.
 • Budeme hledat partnery pro další rozvoj regionální ekonomiky, včetně možností využití mezinárodních partnerství.

Konkurenceschopná Vysočina

 • Inovační systém na území kraje není dostatečně rozvinutý a vědeckovýzkumná aktivita je podprůměrná. Nebudeme pokračovat v podpoře úzké specializace kraje.
 • Naopak budeme podporovat větší rozmanitost průmyslových odvětví v kraji tak, aby se rozvojové aktivity nesoustředily pouze na strojírenství a automobilový průmysl.
 • Budeme hledat další prioritní obory, které můžeme na krajské úrovni rozvíjet – například elektrotechnika, energetika, výroba medicínských přístrojů, nanotechnologie, kreativní průmysly, zpraůlcování dřeva, recyklace odpadů.
 • Budeme přijímat aktuální výzvy v podobě sucha, kůrovcové kalamity, nakládání s odpady. Budeme v nich hledat možné příležitosti pro vytváření nových klíčových oborů - například možnosti využití moderních technologií při hospodaření s vodou v krajině, rozvoji energetické soběstačnosti apod.
 • Zvýšíme konkurenceschopnost regionální ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a inovací. Zaměříme se na strategická odvětví kraje a fungující malé i střední podniky.

Bez rychlého připojení to nepůjde

 • Zaměříme se na pokrytí šedých a bílých míst na Vysočině vysokorychlostním internetem. Je to jeden z klíčových prvků podpory rozvoje firemního prostředí v kraji.

Dynamický rozvoj malého a středního podnikání

 • Kraj by měl hrát aktivní roli ve vzájemné spolupráci firem, škol a vědeckovýzkumných institucí.
 • Budeme spolupracovat s místními malými a středními podniky na tvorbě inovačního prostředí v kraji.
 • Zaměříme se na zpracování koncepce exportu kraje Vysočina a vytáhneme ze šuplíku projekt exportního centra pro inovační firmy.

CHCI VĚDĚT VÍCE