Vysočina otevřená

Úřad má být otevřený pro obec i občana a naplno využívat výhod moderní digitální doby. Budeme prosazovat, aby veřejná správa byla přehledná a jednoduše dostupná z počítače nebo mobilu. Je důležité, aby moderním otevřeným úřadem obíhala data, a ne občané marně hledající svého úředníka.

Atraktivní kraj je takový, který umí jít s dobou, a který umí využívat technologické příležitosti. Podpoříme obce v kraji bez ohledu na jejich velikost v hledání chytrých řešení pro jejich lepší fungování. Díky digitalizaci změníme neprostupnou úřednickou džungli na přívětivý systém.

Jednoduše přístupné a přehledné informace

 • Podpoříme obce v kraji bez ohledu na jejich velikost v hledání chytrých řešení pro jejich lepší fungování.
 • Informovaný občan je základním stavebním kamenem kraje. Podpoříme, aby se mohl k potřebným informacím dostat z pohodlí svého domova. Chceme, aby ze svého počítače nebo mobilu mohl vyřešit potřebnou úřední agendu.
 • Zaměříme se na to, aby důležité a zákonem dané informace byly řádně zveřejňovány. Pokud zjistíme pochybení, zapracujeme na jejich odstranění.
 • Zajistíme, aby každý občan kraje jednoduše a intuitivně našel informace, které hledá.
 • Zveřejníme zodpovězené otázky občanů, kteří se ptali před vámi.
 • Občan má mít přístup k maximálnímu množství odpovídajících informací, které by měly být zveřejňovány přehledně, jednoduše a srozumitelně na webu kraje Vysočina.
 • Podpoříme práci s otevřenými daty a budeme hledat nové příležitosti pro jejich využití.
 • Zpřehledníme webové prezentace kraje, abychom se k podstatným informacím dostali během pár kliknutí.

Úřad má sloužit

 • Úředníci jsou spoluzodpovědní za stav kraje. Zasadíme se o to, aby odbory krajského úřadu naplňovaly vlastní vizi, jak přispět ke zlepšení života v kraji.
 • Začneme férově komunikovat s obcemi v kraji o potřebách a výhodách chytrých měst.
 • Přejdeme od plánování k činům. Podpoříme pilotní a testovací projekty chytrých řešení v obcích bez rozdílu velikosti a oblasti zaměření. Využijeme moderních technologií, aby nám pomohly oživit naše obce.
 • Použijeme sdílení zkušeností z jiných měst a krajů. Chytrá řešení využijeme při instalaci veřejného osvětlení, hledání volných parkovacích míst, detekci míry znečištění. Chytrá řešení mohou pozitivně ovlivnit naši bezpečnost, odpadové hospodářství, dopravu atd.
 • Sdílených zkušeností využijeme k jejich vyhodnocování a následnému praktickému uplatnění.

Svobodný software

 • Budeme preferovat taková softwarová řešení, která nebudou uzamčena jednomu dodavateli. Pokud to půjde, kraj bude tuto správu vykonávat samostatně.
 • Budeme podporovat svobodný software s otevřeným kódem, který lze snadněji upravit a propojovat s ostatními programy.
 • Budeme přebírat příklady dobré praxe z jiných krajů a sdílet s nimi vyvinuté aplikace. Žádná aplikace se nespustí, pokud jí nezvládnou obsluhovat úředníci a zastupitelé
 • Budeme se řídit pirátským “Akčním plánem pro boj s vendor lock-inem a rozšíření využití open source ve veřejné správě”, jehož cílem je rozšířit využívání otevřeného softwaru a hardwaru v orgánech veřejné správy.

Portál otevřených dat

 • Budeme dále rozvíjet již fungující zveřejňování informací ve formátu otevřených dat a hledat nové příležitosti pro jejich smysluplné využití.
 • Budeme se inspirovat a spolupracovat tam, kde to již funguje, například s členy spolku Otevřená města, u projektu rozklikávacího rozpočtu CityVizor apod.
 • Podpoříme vývoj aplikací pro usnadnění práce se zveřejňováním smluv, zapojením občanů online, katastrem nemovitostí nebo digitální technickou mapou.

CHCI VĚDĚT VÍCE