Festival svobodné kultury

Festival svobodné kultury je jedinečná akce v kontextu celé ČR. Termín svobodná kultura vešel v širší povědomí v roce 2004, kdy Lawrence Lessig vydal svoji knihu “Svobodná kultura”, která se zabývala udržitelností stávající podoby práv duševního vlastnictví v době internetu. V českém prostředí tuto myšlenku nejvíce rozvíjí Piráti – chceme, aby autorské právo plnilo svůj původní účel, tedy zlepšovalo pozici autora vůči vydavatelům, producentům a prodejcům děl. Nikdy by nemělo být záminkou pro omezování svobodné tvorby, remixů, parodií a jiných tvůrčích počinů. Zároveň to ale neznamená, že by Piráti chtěli zrušit osobnostní práva autora. Naopak, naším cílem je podpořit svobodu tvorby a najít nové cesty pro tvorbu v digitálním věku.

Aftermovie 2019

Aftermovie 2018

Sdílení je aktem lásky

CHCI VĚDĚT VÍCE